Stanowiska

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Kierownik USC

Z-ca Kierownika USC - (Stanowisko ds. ewidencji ludności)

Stanowisko ds. wymiary podatku i opłat lokalnych

Stanowisko ds. windykacji i księgowości podatkowej

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasowej

Stanowisko ds. księgowości budżetowej, ubezpieczeń i wynagrodzeń

Sekretariat Urzędu Gminy i Kadry

Stanowisko ds. oświaty

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i środków unijnych

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, p-poż., kultury i sportu

Stanowisko ds. utzymania czystości i porządku w gminie

Biuro Rady Gminy, promocja i zdrowie

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, dróg i inwestycji

Przewodniczący Rady Gminy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2008 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Karbowska
Ilość wyświetleń: 20003
15 lipca 2019 11:25 (Adrianna Rakowska) - Usunięcie stanowiska: Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska.
15 lipca 2019 11:25 (Adrianna Rakowska) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska.
18 grudnia 2018 14:27 (Zbigniew Heliński) - Dodanie stanowiska: Przewodniczący Rady Gminy.