Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont i modernizacja budynku oraz terenu świetlicy wiejskiej w Chraplewie"

Początek formularza Ogłoszenie nr 563799-N-2020 z dnia 2020-07-17 r. Gmina Kuślin: Remont i modernizacja budynku oraz terenu świetlicy wiejskiej w Chraplewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Ogłaszenie Wójta Gminy Kuślin o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kuślin

Na podstawie art. 28, art. 38, art. 39 art. 40 ust. 1 pkt 1 dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), oraz § 3, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...